βιβλίαπεριοδικάκόμικςπαλιά αντικείμενακαρτ ποστάλδιάφοραεκπαιδευτικά cdαθλητικές εφημερίδεςεφημερίδες έπους 1940-1945
 
ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Α-Δ
 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ-ΑΡΧΕΙΑΚΑ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΙΡΑ Γ), ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821 ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ), ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΣΕΛΙΔΕΣ: 1035, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Τελική Τιμή:  45 EUR

Λεπτομέρειες

« επιστροφή