βιβλίαπεριοδικάκόμικςπαλιά αντικείμενακαρτ ποστάλδιάφοραεκπαιδευτικά cdαθλητικές εφημερίδεςεφημερίδες έπους 1940-1945
 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1912-1913-7 ΤΟΜΟΙ,
 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΓΕΣ, ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1932, ΤΟΜΟΣ Α´ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ) + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ + ΤΟΜΟΣ Β´ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ) + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ + ΤΟΜΟΣ Γ´ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ) + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΣΕΛΙΔΕΣ: 339+528+504+832+512+1306, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τελική Τιμή:  100 EUR

Λεπτομέρειες

« επιστροφή